Dwie Międzynarodowe ekologiczne katastrofy Katastrofa w Czernobyłu w Bloku Socjalistycznym i dzisiejsza "Światowa Epidemia COVOD-19. Dwa różne systemy , die różne katastrofy całkiem odmiennego typu.
I jeden wspólny mianownik - nieadekwatność działań rządowych i społecznych w stosunku do problemu!      
Tak się składa ,że miałem właśnie mniej więcej w tym czasie możność wyjechania do RFN -u i widiałam jak równe było podejście polskich i niemieckich mediów które bardzo szeroko i rzetelnie informowały co się stała i jaki zakres oddziaływania nastąpił i jakich zasad przestrzegać by minimalizować szkodliwość dla zdrowia powietrza i produktów spożywczych. To właśnie wtedy postanowiłem założyc pFirmę o draz Pismo "EKOTEST"