I tak oto  podczas spotkania Komisji Unii Europejskiej  11.12. 2019 nastał "NOWY ZIELONY ŁAD"


Szanowni Państwo
Na taki moment jak jednogłośna uchwała Komisji Europejskiej z 11.12.2019 w sprawie "ZIELONEGO ŁADU " czyli wprowadzenia w całej UE do 2050 gospodarki neutralnej klimatycznie, musieliśmy czekać w Polsce od 30 lat!
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
Bo to polskie władze i układy urzędnicze oraz totalny brak egzekwowania obowiązujących norm technicznych w przemyśle ,budownictwie i motoryzacji odpowiada za istniejącą w Polsce sytuację daleko odbiegającą od standardów europejskich. http://www.zb.eco.pl/zb/119/transpor.htm http://www.zb.eco.pl/zb/162/odyseja.htm http://www.zb.eco.pl/zb/162/transpor.htm
O stycznia 2020 jednak już żaden urzędnik nie będzie mógł się tłumaczyć ze swojej bezczynności w sytuacji jawnego łamania wymogów technicznych obowiązujących w UE , bo oficjalnie będzie to "działanie nas szkodę interesu społecznego poprzez niedopełnianie obowiązków służbowych lub przekraczanie uprawnień urzędniczych".
A dziedziny których będzie dotyczyć ZIELONY ŁAD to w szczególności :
Budownictwo, motoryzacja, energetyka, przemysł.

By od zaraz zacząć społecznie "egzekwować " nowy "ZIELONY ŁAD" potrzebne są jedynie ...." NOWE NIEZALEŻNE LOKALNE, ale OGÓLNOPOLSKIE ale i MIĘDZYNARODOWE MEDIA".

Chodzi o to by (prawie) bezpłatnie i możliwie szeroko promować wybitnie ekologiczne rozwiązania , a krytykować szkodliwe dla klimatu. Rozwiązanie jest tu bardzo proste "zastrzeżony ekologiczny znak , przyznawany nieodpłatnie i obiektywnie innowacyjnym wyróżniającym się rozwiązaniom. Taki znak EKOTEST TM chronię w Polsce w dziedzinie "atestacji produktów i technologii" od 1992 r i jest on w pełni analogiczny do najbardziej znanego w Europie niemieckiego znaku ekologiczno-konsumenckiego OEKO-TEST www.oekotest.de !
Samo przyznawanie znaku musi być oczywiście nieodpłatne i obiektywne, natomiast by finansować rozwój projektu za prawo użycia zastrzeżonego znaku na produktach i na stronach www producenta musi by już jakaś nie duża ale powiązana ze wzrostem sprzedaży promowanego produktu oraz z produkcja promocyjnych audycji telewizyjnych opłata. Kapituła i Rada Naukowa Znaku EKOTEST TM wg statutu mogłaby również czynnie uczestniczyć w konsultacjach a nawet projektowaniu innowacyjnych proekologicznych np w projekcie polskiego modułowego elektryczno-hybrydowego samochodu http://www.eco-mobil.eu/czas-energii

O takich właśnie "nowych mediach" rozmawiam z właścicielem lokalnej telewizji Kablowej TVT Tomków Panem Janem Tomkowem już od 2016 roku. Do ich stworzenia jesteśmy przygotowani, to czego jeszcze brakuje to napisanie do 21.04.2020 wniosku o dotacje do 50 Milionów EURO . Dlatego w 2020 serdecznie zapraszam Państwa do udziału w 2020 w naszym projekcie do promocji do którego właśnie wykupiłem już prawa na 10 lat do 4 domen do których współtworzenia chciałbym również Państwa zaprosić:
http://www.eco-mobil.eu/
http://www.eco-bauhaus.eu/
http://www.innowator-kwartalnik.eu/
http://www.oeko-bauhaus.eu/

Życzę więc Państwu i sobie samemu
DO SIEGO, NOWEGO EKOLOGICZNEGO EUROPEJSKIEGO ŁADU W POLSCE ROKU 2020

Józef Czerny
------------------------------------------------------------------
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en

Mechanizm sprawiedliwej transformacji

Nowy system finansowania pomagający przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do bardziej ekologicznych metod produkcji
Obszary polityki
Czysta energia

Szansa dla alternatywnych, ekologiczniejszych źródeł energii
Zrównoważony przemysł

Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne
Budowa i renowacja

Sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny

Zrównoważona mobilność
Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu
Różnorodność biologiczna

Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu
Od pola do stołu

Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy
Eliminowanie zanieczyszczeń

Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeńTymczasem aktualny stan w Polsce jest taki :


https://jarubasadam.pl/nowy-europejski-zielony-lad/

https://www.o2.pl/artykul/zachem-potezna-bomba-ekologiczna-w-polsce-pojechalismy-to-sprawdzic-640139...

https://www.money.pl/gospodarka/polska-szambowa-potega-awaria-czajki-to-jeszcze-nic-6418759720064641...

https://www.money.pl/gospodarka/kleska-ekologiczna-w-europie-takie-sceny-widzielismy-w-filmach-scien...